SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
15.5.2024
Oznámenie o zverejnení strategických dokumentov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.5.2024
Dátum zvesenia 5.6.2024
Názov Oznámenie o zverejnení strategických dokumentov
13.5.2024
Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 28.5.2024
Názov Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“
13.5.2024
Verejná Vyhláška_ OÚ Trebišov pozemkový a lesný odbor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Dátum zvesenia 28.5.2024
Názov Verejná Vyhláška_ OÚ Trebišov pozemkový a lesný odbor
13.5.2024
NÁVRH- Záverečný účet Obce Byšta za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.5.2024
Názov NÁVRH- Záverečný účet Obce Byšta za rok 2023
3.4.2024
Protokol o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.4.2024
Názov Protokol o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody
2.4.2024
Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.4.2024
Dátum zvesenia 17.4.2024
Názov Výzva na vykonanie preventívnej celoplošnej jarnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácia)
14.3.2024
Obchodná verejná súťaž v zmysle uznesení OZ Byšta č.75,76,77/2024 zo dňa 14.03.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.3.2024
Názov Obchodná verejná súťaž v zmysle uznesení OZ Byšta č.75,76,77/2024 zo dňa 14.03.2024
12.3.2024
Oznámenie o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.
2.2.2024
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.2.2024
Názov Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za rok 2023
7.12.2023
Schválený rozpočet 2024-2026 Príjmová časť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Názov Schválený rozpočet 2024-2026 Príjmová časť
7.12.2023
Schválený rozpočet 2024-2026 Výdavková časť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Názov Schválený rozpočet 2024-2026 Výdavková časť
7.12.2023
Príloha č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Byšta Byšta zo dňa 16.11.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Názov Príloha č.1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Byšta Byšta zo dňa 16.11.2023
7.12.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta 2023
7.12.2023
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BYŠTA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Názov VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce BYŠTA
7.12.2023
VZN č.1/2023 o zrušení: VZN obce Byšta č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce BYŠTA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2023
Názov VZN č.1/2023 o zrušení: VZN obce Byšta č. 1/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO na území obce BYŠTA
29.11.2023
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ Obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.11.2023
Názov Pozvánka na 6. zasadnutie OZ Obce Byšta
20.11.2023
Návrh_ Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Názov Návrh_ Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2024
20.11.2023
Návrh-rozpočtu Obec Byšta 2024-2026 Výdavková časť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Názov Návrh-rozpočtu Obec Byšta 2024-2026 Výdavková časť
20.11.2023
Návrh-rozpočtu Obec Byšta 2024-2026 príjmová časť
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.11.2023
Názov Návrh-rozpočtu Obec Byšta 2024-2026 príjmová časť
16.11.2023
N á v r h - Všeobecne záväzné nariadenie obce Byšta č. 2/2023 o  miestnych daniach a  o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce BYŠTA
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2023
Názov N á v r h - Všeobecne záväzné nariadenie obce Byšta č. 2/2023 o  miestnych daniach a  o miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady na území obce BYŠTA
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Byšta je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Ut: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • St: 8:00-12:00 – 12:30 - 16:30
  • Št: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Pi: Nestránkový deň