SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
20.3.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 4.4.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
20.3.2023
Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Dátum zvesenia 4.4.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente
20.3.2023
RÚVZ Trebišov _bezplatné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody z domových studní
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.3.2023
Názov RÚVZ Trebišov _bezplatné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitnej vody z domových studní
15.3.2023
Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
15.3.2023
Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2023
Dátum zvesenia 31.3.2023
Názov Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky
13.3.2023
Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-pitná
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.3.2023
Názov Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-pitná
20.2.2023
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.2.2023
Názov Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Obce Byšta
16.2.2023
Protokol o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody MA _Obecný úrad_Byšta zo dňa 08.02.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.2.2023
Názov Protokol o skúške _akreditovaný rozbor pitnej vody MA _Obecný úrad_Byšta zo dňa 08.02.2023
13.2.2023
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.2.2023
Dátum zvesenia 1.3.2023
Názov Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
6.2.2023
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Byšte - NÁVRH
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.2.2023
Názov Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Byšte - NÁVRH
3.2.2023
Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta  
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.2.2023
Názov Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Byšta  
3.1.2023
Zmluva o dodávke pitnej vody
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.1.2023
Názov Zmluva o dodávke pitnej vody
7.12.2022
Schválený rozpočet 2023-2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.12.2022
Názov Schválený rozpočet 2023-2025
2.12.2022
Oznámenie o určení mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.12.2022
Názov Oznámenie o určení mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Byšta
28.11.2022
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ obce Byšta
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.11.2022
Názov Pozvánka na 1. zasadnutie OZ obce Byšta
16.11.2022
Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -Oznam
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 -Oznam
Popis Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023-2025 vzhľadom na rozsiahly materiál je zverejnený k nahliadnutiu na úradnej tabuli v budove Obecného úradu obce Byšta v úradných hodinách
16.11.2022
Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023 - 2025
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Dátum zvesenia 30.11.2022
Názov Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023 - 2025
Popis Návrh rozpočtu obce Byšta na roky 2023 - 2025
16.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.11.2022
Názov Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
4.11.2022
Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.11.2022
Názov Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov
29.10.2022
Výsledky volieb do samosprávy obcí v roku 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.10.2022
Názov Výsledky volieb do samosprávy obcí v roku 2022
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Byšta je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Ut: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • St: 8:00-12:00 – 12:30 - 16:30
  • Št: 8:00-12:00 – 12:30-15:30
  • Pi: 8:00-12:00 – 12:30-14:30