Separovaný zber zabezpečuje:

FÚRA S.R.O.
SNP 77, 044 42 ROZHANOVCE
Korešpondenčná adresa:
Fúra s.r.o.
Jantárová 1
040 01 Košice
fura@fura.sk
Dispečerské pracovisko:
tel. 055/676 0132
dispecer@fura.sk

Skládky:

Skládka-Svätuše (K.Chlmec-Trebišov)
Vedúci skládky: 056 / 632 1745
mob: 0903 902 336
skladka.svatuse(a)fura.sk

Skládka-Husák (Sobrance-Michalovce)
Vedúci skládky: 056/659 3250
mob: 0903 902 001
skladka.husak(a)fura.sk

Centrálne dielne a sklady:
SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Vedúci majster:  0903 902 763