Obec Byšta

Počet obyvateľov: 147 (31. 12. 2015)
Rozloha obce: 13 000m²
Nadmorská výška: 279 m n. m.
Byšta (maď. Biste) je obec na Slovensku v okrese Trebišov. Obec leží v južnom výbežku Slanských vrchov, na rovnomennom potoku. Súčasťou obce je rekreačná osada Byšta-kúpele.

Z histórie

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1270. Byšta je podhorská obec na juhovýchodnom úpätí Slanských vrchov. V kronike sa uvádza, že pomenovanie obce je od mena Baču – Bystei. Naša obec v 14. a 15. storočí patrila k majetku Perenyiovcov. V neskoršom feudalizme bola poddanou obcou viacerých feudálov. Najznámejší z nich bol barón Geisler, ktorý je pochovaný pod oltárom gréckokatolíckeho chrámu aj s manželkou. V 19. a 20. storočí väčšina majetku patrila grófovi Karolyiovi. Prevažnú časť obyvateľstva tvorili roľníci, poľnohospodári a lesní robotníci.Počas 2. svetovej vojny tu padli štyria partizáni, ktorí sú pochovaní na tunajšom cintoríne. Na znak vďaky je postavený aj pamätník padlým hrdinom.

V obci sa nachádzajú 3 chrámy. Najstarší je Gréckokatolícky chrám sv. Juraja – 1736, chrám Reformovanej cirkvi – 1914 a Pravoslávny chrám sv. Juraja – 1996.

V roku 1980 bola postavená požiarna zbrojnica s obecným úradom a knižnicou. Po revolúcií v roku 1992 bol vybudovaný obecný vodovod a v roku 1996 plynofikácia obce.V roku 2008 bola prevedená rekonštrukcia verejného rozhlasu a osvetlenia. V 2009 boli vymenená okná a dvere na obecnom úrade. Kanalizácia obce je vo výstavbe.