plagát SODB 2021

Vážení spoluobčania v roku 2021 sa v čase od 15. februára do 31. marca 2021 po prvýkrát
uskutoční sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky elektronický. K elektronickému
sčítaniu je potrebné mať: tablet, notebook alebo mobilný telefón a prístup k internetu.
Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina,
ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho
domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez
formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.
Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám
pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 056/6701835 či na
call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.
Zúčastniť sa sčítania je nielen právom, ale aj povinnosťou každého občana.
Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu