plagát SODB 2021 Vážení spoluobčania v roku 2021 sa v čase od 15. februára do 31. marca 2021 po prvýkrát uskutoční sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky elektronický. K elektronickému sčítaniu je potrebné mať: tablet, notebook alebo mobilný telefón a prístup k...

preèítajte si viac

Najnovšie komentáre

    Archív