Kúpna zmluva- Reformovaný cirkevný zbor Byšta a Obec Byšta