Obecné zastupiteľstvo

 

Starosta obce: Andrej Beluš
tel : 094 8878 005, e-mail : obecbysta@centrum.sk

Administratívna pracovníčka: Anna Beľušová
tel : 056/6701 835, e-mail : obecbysta@centrum.sk

Zástupca starostu: Katarína Vašková

Poslanci:
Vašková Katarína
Kandráč Štefan
Tököly Martin
Simoneta Šalgová
Marianna Bačová