Obecné zastupiteľstvo

 

Starosta obce: Radoslav Palinský
tel : 0907 782 668, e-mail : obecbysta@centrum.sk

Administratívna pracovníčka: Monika Kišová
tel : 056/6701 835, e-mail : obecbysta@centrum.sk

Zástupca starostu: Katarína Vašková

Poslanci:
Katarína Vašková
Martin Tökeli
Ing. Lucia Račeková
Ing. Martin Kandráč
Marianna Bačová