GRECKO-KATOLÍCKA CIRKEV

farnost Brezina
filialky Byšta,Kazimír
ADRESA:
Greckokatolícka cirkev,farnost Brezina
Brezová 16
07612 Kuzmice
tel: 056/6791278
email: krajnakmm@gmail.com
Duchovný otec vo farnosti:
MGR.MICHAL KRAJNAK

RÍMOKATOLÍCKA CIRKEV
farnost Kazimír,
filialky Byšta,Michalany,Brezina
ADRESA:
Rímskokatolicka cirkev,farnost Kazimír
Kazimír 118
07613
tel: 056/6687040
email: kazimir@rimkat.sk
Duchovný otec vo farnosti:
MGR.JOZEF DUDIC

PRAVOSLÁVNA CIRKEV

farnost: Brezina
filialky:Byšta, Brezina
ADRESA:
Duchovný otec vo farnosti:
MITR. PROT. MGR. VASIL BARDZÁK, PHD.
farnost Brezina
Brezova 105
076 12
tel: 056/6791 433
email: bardzak@orthodox.sk

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV

sídlo farského úradu:

ul. Dolná 210
Michaľany, 076 14 
tel. 056/6702541